Sleeveless polo shirt

  • 36
  • 38
  • 40
  • 42
  • 44
  • 46
  • 48
  • 50
  • 52

Fabric:
Piquet

Versions:
V52
V52
V53
V53
V54
V54
V55
V55
V56
V56